Ordbog: Hvad betyder forkortelserne?


Det kan være svært at finde rundt i forkortelser, fremmedord og svære begreber, når der tales om uddannelsesmuligheder og kurser.

Vi har samlet de hyppigste udtryk og forkortelser her.

 • AMU: Forkortelsen for ArbejdsMarkedsUddannelser.
 • AMU-kurser: De kurser ufaglærte og faglærte medarbejdere kan deltage i som videre- og efteruddannelse
 • AUB: Forkortelse for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
 • AUB-refusion: Den refusion, virksomheden kan få fra AUB for skoleophold, når medarbejderen er på en erhvervsuddannelse
 • AVU: Forkortelsen for Almen Voksenuddannelse
 • FKB: Fælles KompetenceBeskrivelse. Er de AMU-kurser, der er inden for et bestemt område, f.eks. Rengøringsservice
 • FVU: Forkortelsen for Forberedende Voksenundervisning
 • IKV: Individuel Kompetencevurdering
 • Løntabsrefusion: Den refusion medarbejderen eller virksomheden kan få, for den periode medarbejderen har deltaget i uddannelse
 • Poseopfyld: Betyder, at Kompetencefonden giver støtte til den difference, der er mellem den offentlige ydelse, der er tilknyttet kurset og medarbejderens løn. 
 • RKV: Realkompetencevurdering - en vurdering af dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse, et modul eller et fag i uddannelsen. Vurderingen foretages af den uddannelsesinstitution, der udbyder uddannelsen
 • SVU: Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn, eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft.
 • VEU: Forkortelsen for Voksen Efteruddannelsesstøtte
 • VEU-godtgørelse: Den ydelse, der bliver givet til dig, som deltager i en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, mens du er i arbejde