Spørgsmål om tilskud til uddannelse fra Kompetencefonden.


Det er ikke altid gennemskueligt, hvilke muligheder medarbejder og virksomhed har inden for uddannelse.

Vi har samlet de hyppigste spørgsmål og vores svar her.

For virksomheden

Skal jeg undvære mine medarbejdere hele dage, hvis de tager på kursus?

  • Nej, medarbejderen behøver ikke at være væk hele dage for at opnå støtte fra Kompetencefonden. Virksomheden søger tilskud til de timer, hvor medarbejderen har været fraværende (eksempelvis tre timer). De timer vil derefter blive dækket af Kompetencefonden.

Kan medarbejderen kun komme på de kurser, der er på positivlisten?

  • Medarbejderen kan godt komme på et kursus der ikke er på positivlisten og opnå støtte. Der skal så ansøges til Kompetencefonden bestyrelse, som behandler ansøgningerne individuelt.

Er det dyrt at sende sin medarbejder på kursus?

  • Nej, det behøver ikke at koste noget for hverken virksomheden eller medarbejderen. Hvis man opfylder kravene for at få støtte fra Kompetencefonden, kan man få tilskud til både deltagerbetaling og løntab.

For medarbejderen:

Kan jeg ikke komme på kursus, før jeg har været ansat i virksomheden i to år?

  • Du får først ret til at komme på uddannelse med støtte fra Kompetencefonden efter du har været ansat i seks måneder.

Kan jeg kun komme på de kurser, der er på positivlisten?

  • Du kan godt komme på kurser, der ikke er på positivlisten og få tilskud. Der skal ansøges til Kompetencefonden bestyrelse, som behandler ansøgningerne individuelt, hvis kurset ikke fremgår af positivlisten. 

Tager kurser og uddannelse flere år på skolebænken?

  • Nej, ikke nødvendigvis. Hvis du allerede har arbejdserfaring indenfor feltet, kan du få merit ift. uddannelsen. Hvis du har været ansat inden for jobområdet i mere end to år, så skal du normalt kun deltage i undervisning på en erhvervsskole, og du slipper da for praktikophold i en virksomhed. Derudover har de normale kurser varighed på ned til få dage.

Kan man kun deltage i kurser og uddannelser, hvis man allerede har en uddannelse?

  • Du kan godt deltage i kurser og uddannelse selvom du er ufaglært og få tilskud fra Kompetencefonden. Det kræver dog, at du har været ansat i mindst seks måneder.

Er det dyrt at tage på kursus?

  • Svar: Nej, det behøver ikke at koste noget for hverken virksomheden eller medarbejderen. Hvis man opfylder kravene for at få støtte fra Kompetencefonden, kan man få tilskud til både deltagerbetaling og løntab.

Kan man komme på kurser, hvis man ikke kan tale flydende dansk?

  • Der er mange forskellige typer af sprogkurser, der gives støtte til fra Kompetencefonden. Både forberedende voksenundervisning (FVU) og Almene Voksenuddannelser (AVU-kurser) er på positivlisten.